Jandarma Nedir? Jandarma Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

jandarma nedir,jandarma hakkında kısa bilgi,jandarma ile ilgili şiir,jandarma sistemi hakkında bilgi,jandarma teşkilatı hakkında bilgi

Jandarma Nedir? Jandarma Teşkilatı Hakkında Bilgi

Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, gerektiğinde yurt savunmasına katılan silâhlı askerî zâbıta kuvveti. Bu kuvvette görev alan kimse de bu isimle anılır.

Her türlü suçun işlenmesini önlemek, köy ve kırsal kesimde güvenliği sağlamak; şehirlerde polise yardımcı olmak; polis bulunmayan yerlerde polisin görevlerini yapmak; sınır, kıyı ve kara sularının muhâfaza ve güvenliği ile gümrük bölgesinde kaçakçılığı men ve tâkip ve tahkik etmek jandarmanın temel vazifesidir. Cezâ ve tevkif evlerinin dış güvenliğini sağlamak, harp esnâsında bir kısım kuvvetleriyle yurt savunmasına katılmak da jandarmanın görevlerindendir.

Bu görevleri sâbit ve seyyar jandarma birlikleri yerine getirir. İdârî ve lojistik bakımdan çeşitli kurumlar tarafından desteklenen bu kuvvetler uçak, helikopter ve deniz botları gibi modern araçlardan istifâde ederler.

“Adâlet mülkün temelidir.” esâsından hareket eden ecdâdımız adâletten sapmamış, örf, âdet ve geleneklerine bağlı kalmış, kânunların emrettiği şekilde huzur ve sükûn içerisinde yaşamaya çalışmıştır. Eski Türklerde emniyet ve asayişin temini Göktrük Kitabeleri’nde yeralan“yarganlar”la sağlanırdı. Bu bizde modern jandarmanın ilk nüvelerini teşkil etmektedir. Târih boyunca jandarma teşkilâtında önemli gelişmeler olmuştur. 1071 yılından îtibâren Anadolu’ya yerleşerek kalıcı devletler kuran Türk milleti, halkın huzur ve emniyetini temin maksadıyla, çok iyi techiz edilerek eğitilmiş kuvvetler teşkil etmiştir. Osmanlı Devleti döneminde kânun ve nizamların tetkikinde adâletin korunmasında “subaşı”, daha sonra “zaptiye” denilen birliklerden istifâde edilmiştir. On dokuzuncu yüzyıldaOsmanlı Devletinde görülen batılılaşma hareketi esnâsında, bütün kuruluşlarda olduğu gibi zâbıta teşkilâtlarında da değişiklikler görüldü. Türk ordusunun ayrılmaz bir parçası olan jandarmanın kuruluşunda 14 Haziran 1839 târihi esas alınmıştır. 1880’li yıllarda da İngiltere ve Fransa’dan getirilen subaylar tarafından eğitilen jandarma kuvvetleri, Umum Jandarma Dâire-i Merkeziyesi adı ile bir teşkilât altında toplandı. 1904 senesinde Rumeli’de başlatılan teknik ve ıslahat hareketleri sırasında ilk defâ Selanik’te Jandarma ZâbitMektebi açıldı. Daha sonra bu mektep İstanbul’a nakledilerek, tedrisâtını Yıldız’da sürdürdü. Millî Mücâdelenin başladığı 1922 yılında okul Ankara’ya nakledildi. İki yıl sonra, Konya’ya taşınarak tedrisâtını 1930 senesine kadar sürdürdü. 1930 yılında çıkartılan 1706 sayılı Jandarma Kânunu ile subay ihtiyaçları Harp Okulundan yetişen subaylardan sağlanmaya başlandı. 1935 yılından îtibâren de Jandarma Sınıf Okulu açılarak, Polis Enstitüsü ile müşterek binâda eğitim ve öğretimine devam etti.

10 Haziran 1930 târihli ve 1706 sayılı kânuna göre düzenlenmiş olan bugünkü Jandarma Teşkilâtının görevleri, genel olarak sulh ve harp zamânında olmak üzere ikiye ayrılır. Sulh zamânında vazîfesi, kânunlara karşı olan fiil ve durumların ortaya çıkmasına mâni olmak, işlenmiş suçların fâillerini yakalamak ve asâyişi temin etmektir. Jandarma harp zamânında ordu emrine girer. Bu sebeplerden dolayı, Jandarma Teşkilâtı, emniyet ve asâyiş işlerinde İçişleri Bakanlığına; eğitim, teçhizât ve komuta konularında ise Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır.

Jandarmanın görev ve yetkileri 10 Mart 1983 târih ve 2803 sayılı kânunda mülkî, adlî, askerî ve diğer görevleri olmak üzere dörde ayrılmıştır.

Jandarma teşkilâtında eğitim ve öğretim, Eğitim Birlikleri ve Okullar Komutanlığınca sağlanır. Okullar Komutanlığı; Subay Okulu, Astsubay Okulu ve Uzman Jandarma Okulundan oluşmaktadır. 1988

Jandarma teşkilâtının başında İçişleri Bakanlığı tarafından seçilen, Millî Savunma Bakanlığının muvâfakatı ile Cumhurbaşkanının tâyin ettiği kolordu ve ordu komutanı sıfat ve yetkilerine sâhip Jandarma Genel Komutanı bulunur.

Modern Türkiye’nin modern Jandarması, Türk milletinin millî menfaatlerini korumak ve millî hedeflerine varmak maksadıyla emniyet ve asâyişi sağlayan en güçlü bir teşkilâttır.

Jandarma

Birlik ve adâlet timsâlidir adım Canımı, kanımı yurduma adadım Mazluma ulaşan bir kolum, kanadım Asırlardır asil ve şanlı yaşadım

Kadifedir eli, anlıdır jandarma Çeliktendir kalbi, şanlıdır jandarma

Dinle bak jandarma, bir sözüm var sana Hak yolda verilen bir özüm var sana Nazardan sakınan bir gözüm var sana Gecene şavk olan gündüzüm var sana

Kadifedir eli, anlıdır jandarma Çeliktendir kalbi, şanlıdır jandarma

Sponsor Bağlantılar

Etiketler:, , , ,

Jandarma Nedir? Jandarma Hakkında Bilgi için yapılan yorumlar : 9 Yorum yapıldı


 1. abdullrezzak  yorumladı. 14:48 - 22 / 02 / 2014:

  süpersiniz tşkrlr beni zor bir şeyin altından kaldırıdınız

 2. Ahmetarslangülbaz  yorumladı. 21:05 - 25 / 02 / 2014:

  Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz bu sitenin sahibine çok teşekkürler

 3. Ahmetarslangülbaz  yorumladı. 21:07 - 25 / 02 / 2014:

  Herkezi Skymice ye beklerim !!!!!!!!!!!
  Çok güzel bir oyun

 4. Ahmetarslangülbaz  yorumladı. 21:07 - 25 / 02 / 2014:

  Recep ivedik 4 izle cos 😀

 5. Ahmetarslangülbaz  yorumladı. 21:11 - 25 / 02 / 2014:

  ‘_’ eyw kardeşler 😀
  😀 :( :) !_!♥☻☺♠♣♦○◘•♀♪♂▬!,7╚╗╚╗¹

 6. ccf cdff  yorumladı. 17:59 - 08 / 03 / 2014:

  eh işte iyiymiş çoooook yazmışsınız 😀 asddsadasdas

 7. muhammetemin  yorumladı. 20:06 - 09 / 03 / 2014:

  arkadaşlar size bu siteyi öneririm
  jandarma hakkında güzel bilgi vermiş
  okumakta fayda var

 8. ali  yorumladı. 18:25 - 01 / 05 / 2014:

  bencede kardaş

 9. Hande  yorumladı. 12:24 - 19 / 07 / 2014:

  Bende astsubay olmayı cook istiyorum allah bana nasip eder inşallah

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Sponsor Bağlantılar