Vali Nedir ve Görevleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Sponsor Bağlantılar

Vali Nedir ve Görevleri Nelerdir Kısaca Bilgi,Vali ne demek?,Valinin görevleri nelerdir kısaca,Vali nereye bağlıdır?,Vali nedir?

Vali, bir ilde hükûmeti temsil eden en büyük memurdur. Vâli, ilde devletin ve hükûmetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idârî ve siyâsî yürütme vâsıtasıdır. İl Özel İdârelerinin başı, belediye ve köy mahallî idârelerinin idârî vesâyet makâmıdır. Vâli, ilin genel idâresinden ve gidişinden sorumludur. Kânun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarını yayımlar, îlân eder. Uygular, askerî ve adlî teşkilâtlar dışında kalan bütün devlet dâire müessese ve işletmelerinin özel işyerlerini, özel idâre, belediye ve köy idâreleri ve bunlara bağlı bütün müesseseleri denetler ve teftiş eder; suç işlenmesini önleyen, amme (kamu) düzen ve güvenliğini sağlayan tedbirleri alır. Plân ve programlarla il’e verilen görevlerin plân gâyelerine uygun şekilde gerçekleşmesini denetler. İl dâhilindeki bütün kalkınma çabalarını ve yatırımları tâkip eder, değerlendirir, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Vâli, İçişleri Bakanlığına bağlıdır. İdârî teşkilât içinde İçişleri Bakanlığının memurudur. Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun tâyini ve Cumhurbaşkanının imzâlamasıyla tâyin edilir. Vâli olmak için Türk olmak, medenî ve siyâsî haklara sâhip olmak şartı aranır.

Sponsor Bağlantılar

Etiketler:, , , ,

Vali Nedir ve Görevleri Nelerdir Kısaca Bilgi için yapılan yorumlar : 3 Yorum yapıldı


  1. FarukElmasTR  yorumladı. 18:16 - 22 / 04 / 2013:

    çok güzel saol ama çok uzun biraz daha kısa arıyorum

  2. nur  yorumladı. 09:57 - 16 / 05 / 2014:

    bu nasıl mir şey böyle

  3. asi  yorumladı. 13:03 - 02 / 11 / 2014:

    bence güzel ben büyüğünce vali olcam :) inşallah

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Sponsor Bağlantılar