facebooktwitterflickerdiggrss
Buradasınız : Ana sayfa » Ne Nedir

Vali Nedir ve Görevleri Nelerdir Kısaca Bilgi

vali

Vali Nedir ve Görevleri Nelerdir Kısaca Bilgi,Vali ne demek?,Valinin görevleri nelerdir kısaca,Vali nereye bağlıdır?,Vali nedir?

Vali, bir ilde hükûmeti temsil eden en büyük memurdur. Vâli, ilde devletin ve hükûmetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idârî ve siyâsî yürütme vâsıtasıdır. İl Özel İdârelerinin başı, belediye ve köy mahallî idârelerinin idârî vesâyet makâmıdır. Vâli, ilin genel idâresinden ve gidişinden sorumludur. Kânun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarını yayımlar, îlân eder. Uygular, askerî ve adlî teşkilâtlar dışında kalan bütün devlet dâire müessese ve işletmelerinin özel işyerlerini, özel idâre, belediye ve köy idâreleri ve bunlara bağlı bütün müesseseleri denetler ve teftiş eder; suç işlenmesini önleyen, amme (kamu) düzen ve güvenliğini sağlayan tedbirleri alır. Plân ve programlarla il’e verilen görevlerin plân gâyelerine uygun şekilde gerçekleşmesini denetler. İl dâhilindeki bütün kalkınma çabalarını ve yatırımları tâkip eder, değerlendirir, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Vâli, İçişleri Bakanlığına bağlıdır. İdârî teşkilât içinde İçişleri Bakanlığının memurudur. Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun tâyini ve Cumhurbaşkanının imzâlamasıyla tâyin edilir. Vâli olmak için Türk olmak, medenî ve siyâsî haklara sâhip olmak şartı aranır.

Admin
Admin Hakkında :

3 Yorum var

3 | asi

2 Kasım 2014 ● 13:03

bence güzel ben büyüğünce vali olcam :) inşallah

2 | nur

16 Mayıs 2014 ● 09:57

bu nasıl mir şey böyle

1 | FarukElmasTR

22 Nisan 2013 ● 18:16

çok güzel saol ama çok uzun biraz daha kısa arıyorum

Yorum Bölümü

Bizi takip edin

Arama yapınKategoriler

Arşivler
Ne Nedir? Kim Kimdir? ve Bilgi Özeti kategorileri altında yazılı yazılarımız çeşitli ansiklopedilerden alıntıdır.. Tüm Hakları Saklıdır.