Ahmed Arif kimdir hayatı eserleri kısaca özeti

ahmed-arifAHMED ARİF
Şair (21 nisan 1925 ). Diyarbakır’da doğdu. Ortaöğrenimini Diyarbakır Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Felsefe Bölümü ‘nde okurken Ceza Yasası’mn 141. maddesine aykırı eylemde bulunma savıyle iki kez (1950), (1952-53) tutuklandığından öğrenimini bitirme olanağını bulamadı. Cezaevi’nden çıkınca çeşitli Ankara gazetelerinde düzelticilik, sekreterlik yaparak yaşamını sürdürdü.

«İnkılâpçı Gençlik», «Meydan», «Seçilmiş Hikâyeler», «Yeryüzü», «Beraber», «Yeni Ufuklar» (1944-1955) dergilerindeyayımladığı şiirlerle tanındı. Toplumcu gerçekçi akım içinde, Nâzım Hikmet estetiğiyle uzak yakın ilintisi olmayan yeni birşiir kurdu. Kendi deyişiyle «canlı elvan ve gürül gürül halk dilinin türküleri, ağıtları, masallarıyle beslendi», dünya görüşünün belirlediği düşünceyle, yaşamından gelen duyarlıkları, kimi Öfkeli,vurucu; kimi de dağların el değmemiş çiçeklerindeki renkler kadar nazlı, gülümser, dizelerle işledi. Doğal bir coşkunun
zorunlu bıraktığı uyumlarla yüksek sesle okunur bir şiir kurdu.

«…imge konusunda yaptığı sıçramalarla bugünkü şiiri hazırlayanlardanbiri» olarak göründü (Cemal Süreya).
Eserleri: Hasretinden Prangalar Eskittim (1968, 1971).

Kaynaklar: Muzaffer Erdost («Türk Solu», 15 ocak 1967), Mustafa Öneş («Yeni Dergi», mart 1969), Cemal Süreya («Papirüs», ocak 1969), «Ankara Birliği Dergisi» (mart 1970).

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir