Empati

İnsanın en önemli duygularından biri de empati duygusudur. Empati : eş duyum olarak da bilinen bir duygudur. İnsanın karşında ki bireyin duygu ve davranışlarının tam anlamı ile duygularını anlamak ve onları içselleştirmektir. Bu nedenle empati duygu ve düşüncelere tarafsız bir şekilde geçiş yapabilmesi olarak da tanımlanabilir.

Günümüz koşullarının da etkili olması ile birlikte epey zaman etkisini göstermeyen empati olgusu beraberinde insan ve toplum içi ilişkilerin de önemli bir düzey bozulmasına neden olmaktadır.

Ayrıca tamamen insani bir olgu özelliğine de sahip olan empati olgusu günümüzde yeteri kadar ilgi görmediği için beraberinde bencilleşme olgusu meydana gelmesine neden olmaktadır.

Ayını zamanda zıt anlamının da antipati olduğu empati olgusu hakkında yapılan bir diğer araştırmaya göre de bu önemli olgunun daha çok kişisel ve karaktersit gelişiminin kusursuz olarak yetişen bireylerde daha yoğun olarak görüldüğü tespit edilmiştir.

Eğer biri ile empati kurmak istiyorsak ilk önce şu kurala uymakta fayda var:

-Karşıdaki bireyin yerine kendimizi koyarak olay ve eylemlere bir bakış açısı ile bakmak ve ayını zamanda tarafsız olarak değerlendirmek.

-Karşıda bireyin duygu ve düşüncelerini doğru yönde değerlendirmek ve tam anlamı ile bunu hissedebilmek.

-Son olarak ta karşıda ki bireyin tüm duygu ve düşüncelerinin tam anlamı ile anlayabildiğini ona ifade etmektir.

Bu üç ana kural hayata geçirildiğinde ise empati duygusu kolayca kurula bilinmektedir.

Bir çok kişi empati olgusunun zor kazana bilinecek bir şey olduğunu düşünmektedir.Oysa uzmanlar bu empati olgusunun oldukça kolay kazanılmasının altını çizmektedirler. Empati olgusunun kazanılması ise şu şekilde olmaktadır:

-Açık uçlu sorular yönetilerek

-Azami oran hareket etmek ve yorumda bulunmak

-Yargılama sürecini yavaşlatmak

-kendi duygu ve düşüncelerimizi anlamaya çaba saf etmek

-Geçmişten ders çıkarılması.

-Son olarak da olay ve eylemlerin kendi doğal akışına bırakılması ile de empati olgusu elde edilebilinmektedir.

Empati olgusunun aynı zaman da başlıca faydaları da  vardır. Bu yüzden merhamet duygusu ile eş değer özellikte olan empati olgusunun faydaları da şunlardır:

-Birey ve toplumların objektif olarak hareket etmesini sağlamaktır.

-Birey ve toplumların dayanışma içinde hareket etmesini sağlayarak daha üretken olmasını sağlamaktadır.

-Bireyler ve toplum arasında huzur,refah ve mutluluğun ileri bir seviyede yaşamasını sağlamaktadır.

Empati bulunmayan kişiler ise şunlardır:

-Anti sosyal kişilik bozukluğu rahatsızlığı bulunanlarda

-akli denge bozukluğu bulunanlarda

-B

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir