Kim Kimdir Archive

Abdullah Cevdet kimdir hayatı eserleri

Abdullah Cevdet Şair, yazar (1869 -1932). Arapkir’de doğdu. Babası Tabur imamı Hacı Ömer Efendi’dir. Ortaöğrenimini Elâziz Askerî Rüştiyesi ve Kuleli İdadisi’nde, yükseköğrenimini Askerî Tıbbiye Okulu’nda tamamladı. Yüzbaşı rütbesiyle
Devamı